MAŁE CHEERLEADERKI

Zajęcia dla dziewczynek dziewczynek wieku 5-9 lat. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną instruktorkę.

Główne cele zajęć to:

-Nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków tanecznych.

-Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów.

-Kształcenie sprawności ruchowej dzieci.

-Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się.

-Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.

-Koordynacja i estetyka ruchowa.

-Kształtowanie sylwetki, niwelacja wad postawy.

-Wytrwałe dążenie do celu.

-Nauka różnych form tanecznych (gimnastyka, balet, jazz, cheerleading).

-Pozytywne rozładowanie energii i napięć emocjonalnych.

-Nauka zapamiętywania kilkutaktowych połączeń tanecznych.

Końcowym efektem zajęć tanecznych będzie występ dzieci przed publicznością, na którym zaprezentowane zostaną układy taneczne.

AKTUALNOŚCI

 

 

Zapraszamy do nowo otwartej GROTY SOLNEJ !

GROTA

NEWSLETTER