Regulamin

Regulamin

Regulamin Klubu Energy Fitness

 

 1. Energy Fitness świadczy usługi z zakresu, aerobiku, spinningu, jogi oraz tańca.
 2. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu bądź uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
 3. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszystkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 4. Cennik karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia
 5. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Nieobecność na treningach nie jest podstawą zwrotu pieniędzy lub przedłużeniu ważności karnetu.
 6. Osoby uczestniczące w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wszelkiego rodzaju ćwiczeń fizycznych oraz biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 7. Przed zajęciami należy powiadomić instruktora o ewentualnym złym samopoczuciu, urazach, problemach zdrowotnych bądź ciąży.
 8. Za wszystkie wartościowe rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Klubowi przysługuje możliwość zmiany godziny zajęć po wcześniejszym poinformowaniu klienta.
 10.  Na niektóre zajęcia obowiązuje rezerwacja, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Rezerwację można odwołać najpóźniej 1 dzień przed danymi zajęciami. W przypadku nie odwołania rezerwacji, takie zajęcia Klub odnotowuje jako odbyte przez klienta.
 11.  Klienci nie zgłaszający wcześniej rezerwacji i wyrażające chęć z nich skorzystanie bezpośrednio przed, mają do tego prawo w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 12. Zajęcia spinningu można odwołać najpóźniej dzień wcześniej do godziny 19.00
 13. Zakazuje się spożywania alkoholu( osoby nie trzeźwe również nie będą wpuszczane na zajęcia) oraz palenia papierosów na terenie całego Klubu, zachowywania się wbrew ogólnie przyjętym zasadom.
 14.  Ponadto zakazuje się działań powodujących uszkodzenia i wszelkie zniszczenia, sprzętów oraz pomieszczeń w Klubie.
 15.  Wszyscy klienci Klubu zobowiązani są do zmiany obuwia oraz posiadania osobistego ręcznika
 16.  Wszystkie uwagi oraz propozycje dotyczące działalności Klubu mogą być zgłaszane do właściciela.
 17. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich punktów regulaminu.

                   

AKTUALNOŚCI

 

 

Zapraszamy do nowo otwartej GROTY SOLNEJ !

GROTA

NEWSLETTER